Udostępnienie społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089), Zarząd Województwa Łódzkiego udostępnia społeczeństwu:
 
projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa  łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
 
Z treścią wyżej wymienionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego, można zapoznać się:
-   w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, aleja Piłsudskiego 8, pok. 411, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00,
-   na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia (liczy się data wpływu do tut. Urzędu):
-   w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
-   ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, al. Piłsudskiego 8, pok. 411,
-   za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.08.2017

Pobierz załącznik:

Czytany 6634 razy
Osoba publikująca :  Krzysztof Siennicki
Data publikacji:  02.08.2017 - 07:33
Osoba modyfikująca: Krzysztof Siennicki
Ostatnio zmieniany: 02.08.2017 - 10:27