KONSULTACJE SPOŁECZNE, opiniowanie i uzgadnianie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 9 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 677/18 przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczął etap konsultacji społecznych, opiniowania i uzgadniania wymienionych dokumentów.

Załączniki:
  1. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
  2. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
  3. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA – TOM I
  4. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA – TOM II
  5. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA – TOM III
  6. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Załączniki graficzne do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi – wysoka rozdzielczość

1 Osadnictwo uwarunkowania PW
2 Transport uwarunkowania PW
3 Infrastruktura uwarunkowania PW
4 Środowisko uwarunkowania PW
5
Kultura uwarunkowania PW
6
Turystyka uwarunkowania PW
7
Krajobraz uwarunkowania PW
8
Uwarunkowania zbiorcze PW
9
Osadnictwo kierunki PW
10
Transport kierunki PW
11
Infrastruktura kierunki PW
12
Środowisko kierunki PW
13
Kultura kierunki PW
14
Turystyka kierunki PW
15
Krajobraz kierunki PW
16
Istniejące struktury MOF
17
Plany rozwojowe samorządów lokalnych MOF
18
Transport MOF
19
Infrastruktura techniczna MOF
20
Dziedzictwo kulturowe MOF
21
Środowisko przyrodnicze MOF
22
Turystyka i rekreacja MOF
23
Metropolitalność MOF
24
Waloryzacja MOF
25
Kierunki rozwoju MOF
26
Kierunki rozwoju MOF ETAP I
27
Kierunki rozwoju MOF ETAP II
28
Kierunki rozwoju MOF ETAP III
 
Czytany 4312 razy
Osoba publikująca :  Marcin Werner
Data publikacji:  10.05.2018 - 13:03
Osoba modyfikująca: Marcin Werner
Ostatnio zmieniany: 16.05.2018 - 22:08