Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w grudniu 2012 r. w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.01.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1658 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  02.01.2013 - 08:42
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 02.01.2013 - 09:07