Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy  otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ogłoszenie o konkursie
Dokumentacja 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 21.12.2012
Czytany 1848 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  08.01.2013 - 13:36
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 08.01.2013 - 13:47