Informacja na temat dofinansowania kolejnego projektu z listy rezerwowej o nr WND.RPLD.06.01.00-00-065/11

W dniu 8 stycznia 2013 r. Uchwałą Nr 17/13 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, postanawia zakwalifikować do dofinansowania kolejny projekt znajdujący się na liście rezerwowej projektów na obniżonym poziomie przy zachowaniu niezmienionego zakresu rzeczowego nr WND-RPLD.06.01.00-00-065/11 pn.: „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego Centrum Miasta Wielunia - V etap” złożony przez SGM Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie dofinansowania 2 100 832,27 PLN. 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 09.01.2013
Czytany 1563 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  09.01.2013 - 11:14