Zaproszenie do składania przez gminy województwa łódzkiego wniosków o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi informuje, że w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok przewidziano rezerwę celową w wysokości 300 tysięcy złotych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Wnioski z odpowiednim uzasadnieniem podpisane przez wójta/burmistrza lub prezydenta (właściwego dla wnioskującej gminy) należy przesyłać w terminie do dnia 20 lutego 2013 rok na adres: „Marszałek Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź”.

Wnioski rozpatrywane będą według następujących kryteriów:

1.      Ocena zagrożeń na obszarze gminy dokonana na podstawie kryteriów (czynników) zagrożenia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 r., Nr 46, poz. 239);
2.      Przeznaczenie planowanego do zakupu sprzętu - w pierwszej kolejności dla jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym lub jednostek ubiegających się o włączenie do tego systemu;
3.      Ilość i częstotliwość interwencji podjętych przez te jednostki w 2012 w roku.

 

             p. o. Dyrektora

Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.01.2013
Czytany 1846 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  17.01.2013 - 12:12