Informujemy o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej).

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie od 6 lipca 2018 r. do 5 października 2018 r.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.10.2018
Czytany 117 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  08.10.2018 - 14:42