Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w dniu 30.01.2013 r. w ramach Osi Priorytetowej II  Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Zarządem Województwa Łódzkiego, a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łęczycy.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.01.2013
Czytany 1346 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  30.01.2013 - 14:34
//todo move to script