Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w dniu 24.01.2013 r. w ramach Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Zarządem Województwa Łódzkiego, a SGM Sp z. o. o.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.01.2013
Czytany 1665 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  30.01.2013 - 14:35
//todo move to script