Strzeżone miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim

Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1479), w dniu 17.09.2018 r. wskazał następujące miejsca strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w województwie łódzkim:
1) „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. ul. Aleksandrowska 123/125, 95-100 Zgierz,
2) EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
3) Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. Oddział w Łowiczu ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz.
Miejsca, o których mowa powyżej zostają wskazane do dnia utworzenia przez właściwych starostów miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, które zostaną wyznaczone przez Sejmik Województwa Łódzkiego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zgodnie z art. 24a ust. 2 wprowadzonym do ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000) przepisem art. 9 wyżej przytoczonej ustawy.

Instrukcja obsługi BIP

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o opracowaniu projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do Planu, który nie powoduje żadnych zmian w treści obowiązującego dokumentu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 913, 1000, 1432) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o opracowaniu projektuaktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do Planu, który nie powoduje żadnych zmian w treści obowiązującego dokumentu.
 
Z treścią dokumentumożna zapoznać się:
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Wydziale Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej, al. Piłsudskiego 8, pok. 717, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia/komunikaty.
 
 
Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Planu można składać w terminie do dnia 25 stycznia 2019 roku:
−   w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (liczy się data nadania pisma),
−   ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
−   poprzez platformę ePUAP na adres skrytki: umwl/skrytka,
−   na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: poniedziałek, 31 grudzień 2018
Pobierz załącznik:
Czytany 529 razy Osoba publikująca :  Krzysztof Siennicki
Data publikacji:  31.12.2018 - 13:46
Osoba modyfikująca: Krzysztof Siennicki
Ostatnio zmieniany: 31.12.2018 - 13:49

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji