Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w styczniu 2019 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w styczniu 2019 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17 - Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 01.02.2019
Czytany 115 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  01.02.2019 - 13:05