Informacja na temat podwyższenia poziomu dofinansowania dla projektu w ramach Działania II.6 Ochrona powietrza pn. „Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne” (nr: WND-RPLD.02.06.00-00-028/09).

Uchwałą Nr 164/13 z dnia 22 lutego 2013 roku Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, podniósł poziom dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne” (nr: WND-RPLD.02.06.00-00-028/09) do kwoty 2 538 255,04 PLN. Jednocześnie w związku z przekształceniem z dniem 02.01.2013 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., który wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był SPZOZ w Zduńskiej Woli, ulega zmianie nazwa Beneficjenta ww. projektu.
Ponadto, ww. Uchwałą Zarząd Województwa Łódzkiego usunął z listy rezerwowej w ramach naboru nr 2 dla Działania II.6 Ochrona powietrza następujące projekty:
- nr WND-RPLD.02.06.00-00-037/09 pn. „Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi” złożony przez Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi;
- nr WND-RPLD.02.06.00-00-003/09 pn. „Termomodernizacja obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie” złożony przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.02.2013
Czytany 1546 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  25.02.2013 - 13:40
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 25.02.2013 - 13:52