Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu lipcu 2019 r. w ramach Poddziałania III.2.2. Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu lipcu 2019 r. w ramach Osi Priorytetowej III Transport Działania III.2. Drogi Poddziałania III.2.2. Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.08.2019
Czytany 75 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  02.08.2019 - 15:03