Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Brójce w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0001/19, pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce”” złożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 80,60% punktów. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.08.2019
Czytany 63 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  23.08.2019 - 07:54