Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu wrześniu 2019 r. w ramach Poddziałania III.2.1 Drogi Wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu wrześniu 2019 r. w ramach Osi Priorytetowej III Transport  Działania III.2 Drogi Poddziałania III.2.1 Drogi Wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.10.2019
Czytany 99 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  07.10.2019 - 15:14