Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu wrześniu 2019 r. w ramach Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu wrześniu 2019 r. w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działania IV.3 Ochrona powietrza Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.10.2019
Czytany 50 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  07.10.2019 - 15:25