Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17, , Poddziałanie IV.1.2, przywróconych do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej

Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przywróconych do oceny w wyniku zakończenia procedury odwoławczej.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 08.10.2019
Czytany 104 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  08.10.2019 - 15:16