Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Brójce w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/19, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  w Gminie Brójce”” złożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 71,21% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.10.2019
Czytany 87 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  10.10.2019 - 10:18