Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/19.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Uchwałą nr 19/20 z dnia 14 stycznia 2020 roku, podjął decyzję o wyborze do dofinansowania jednego projektu, który uzyskał pozytywna ocenę merytoryczną w naborze nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/19, zgodnie z listą przedstawioną w załączniku.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.01.2020
Czytany 146 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  15.01.2020 - 12:50