Informacja o zmianie Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/19, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz koniecznością zmniejszenia kontaktów osobistych, Uchwałą nr 296/20 z dnia 27 marca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił zapis §6 pkt. 10d Regulaminu Konkursu, gdzie wprowadzony został wymóg przesyłania wszelkiej dokumentacji wyłącznie drogą pocztową.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 31.03.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 62 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  31.03.2020 - 15:20