Informacja o wyborze projektu do dofinansowania oraz o zmianie listy rezerwowej w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/19 Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 434/20 z dnia 8 maja 2020 r. zatwierdził do dofinansowania projekt nr WND-RPLD.03.02.02-IZ.00-10-0012/19 złożony przez Gminę Wolbórz w ramach Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.05.2020
Czytany 84 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  13.05.2020 - 12:14