Tytuł informacji: Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Dłutów w ramach trybu pozakonkursowego w Działaniu IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0004/19, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dłutów – ul. Pabianicka 21 w Dłutowie oraz ul. Pabianicka 37 w Hucie Dłutowskiej’’ złożony przez Gminę Dłutów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 73,33% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-004/19.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 20.05.2020
Czytany 46 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  20.05.2020 - 14:26