Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że kieruje do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W załączeniu:

1) Uchwała nr 480/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego wraz z załącznikami tj. ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji oraz wzorem formularza konsultacji;

2) Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego;

3) Formularz konsultacji w wersji edytowalnej.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.05.2020
Czytany 2343 razy
Osoba publikująca :  Jakub Dziuda
Data publikacji:  28.05.2020 - 08:07