Informacja o umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Uniwersytet Łódzki zawartej w czerwcu 2020 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16.

Informacja o umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Uniwersytet Łódzki zawartej w czerwcu 2020 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16  - Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.06.2020
Czytany 27 razy
Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  30.06.2020 - 15:30