Rozstrzygnięcie szóstego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w ramach Budżetu Obywatelskiego "Łódzkie na Plus" na rok 2020

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 938/20 z dnia 22.09.2020 r. rozstrzygnął szósty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa - zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na rok 2020 i udzielił dotacji podmiotowi wymienionemu w załączniku nr 1 do uchwały nr 938/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 września 2020 r.

Wyniki konkursu znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej.

Czytany 68 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Popielawska
Data publikacji:  23.09.2020 - 15:48
Osoba modyfikująca: Agnieszka Popielawska
Ostatnio zmieniany: 23.09.2020 - 16:05
//todo move to script