Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działania III.3 Transport multimodalny

Informacja w wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 14.10.2020
Czytany 17 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  14.10.2020 - 16:05
//todo move to script