Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu listopadzie 2020 r. w ramach Działania III.3 Transport Multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu listopadzie 2020 r. w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport Multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 15.12.2020
Czytany 52 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.12.2020 - 11:50