Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu listopadzie 2020 r. w ramach Poddziałania IV.3.2 Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu listopadzie 2020 r. w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, IV.3.2 Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 15.12.2020
Czytany 73 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  15.12.2020 - 11:57