Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2021

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2021.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 02.02.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji