Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/17, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 562/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. wprowadził zmiany w Regulaminie Konkursu. Zgodnie z powyższymi zmianami: w ramach konkursu RPLD.04.01.02-IZ.00-10.001/17 ocena formalna wniosków o dofinasowanie projektów jest przeprowadzana w terminie 252 dni roboczych od dnia 22 stycznia 2018 roku tj. do dnia 22 stycznia 2019 roku.

Załączniki:
1. Regulamin Konkursu

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 20.04.2018

Pobierz załącznik:

Czytany 573 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Fabiński
Data publikacji:  20.04.2018 - 14:57