Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 4 czerwca 2018 roku rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 789/18 w dniu 4 czerwca 2018 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2021 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
 
Lista podmiotów

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: środa, 06 czerwiec 2018
Czytany 106 razy Osoba publikująca :  Marcin Werner
Data publikacji:  06.06.2018 - 09:52

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji