Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XIX edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 924/18 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XIX edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim następującym osobom:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:

dr hab. n. med. Katarzyna Taran – Międzywydziałowa Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim”
w wysokości 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych 00/100).
 
Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:

1.    dr inż. Lucyna Bilińska – Katedra Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Decolorization of textile wastewater by Advanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions
Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych”
w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100);

2.    dr Renata Włodarczyk-Marciniak – Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy”
w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100);

3.    dr n. med. Anna Sztafińska – III Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę”
w wysokości 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100).
 
Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:

1.    mgr inż. arch. Natalia Bąkowska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską:
„Projekt zespołu teatralno-filmowego w Łodzi jako eksperymentalna koncepcja teatru XXI wieku"
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

2.    mgr inż. Katarzyna Ludwisiak –Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę magisterską:
„Tożsamość miejsca - forma w procesie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi"
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

3.    mgr Justyna Kołodziejczyk – Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim - stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania”
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);
 
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 26.06.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji