Wyniki konkursu z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 910/18 w dniu 26 czerwca 2018 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - rozwój ekonomii społecznej w 2018 r.

Wyniki konkursu

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: środa, 27 czerwiec 2018
Czytany 181 razy Osoba publikująca :  Luiza Szaler
Data publikacji:  27.06.2018 - 07:39

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji