Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej - miasto Łódź

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż przedłuża termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej - miasto Łódźw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 28 września 2018 r. W związku z powyższym zmianie uległ także termin rozstrzygnięcia konkursu z luty 2019 r. na marzec 2019 r.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: piątek, 07 wrzesień 2018
Czytany 125 razy Osoba publikująca :  Kacper Krzysztofik
Data publikacji:  07.09.2018 - 15:12
Osoba modyfikująca: Kacper Krzysztofik
Ostatnio zmieniany: 07.09.2018 - 15:15

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji