Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku.

Szczegóły konkursu znajdują się w załączniku „Ogłoszenie o otwartym konkursie".

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl od dnia 22 grudnia 2018 r. do dnia 21 stycznia 2019 r.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 21.12.2018

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji