Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 8 zadań:

1. „Rawska Korona Spotkań z Kulturą –  bogactwo województwa łódzkiego”,
2. „Muzyka wielu kultur – spotkanie ze słowiańską gwiazdą”,
3. „Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych”,
4. „Łęczyckie spotkania teatralne”,
5. „WIDOWISKO HISTORYCZNE – Bitwa o Tomaszów Mazowiecki styczeń 1945r.”,
6. „Ślady tamtych dni – piknik militarny w Wolborzu”,
7. „Taniec łączy pokolenia”,
8. „Janko Plastykant – poszukiwanie talentów plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców województwa”.

Najważniejsze informacje o konkursie:

-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie – 812 750,00zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
  1) 345 100 zł dla zadania I.1. – „Rawska Korona Spotkań z Kulturą –  bogactwo województwa łódzkiego”,
  2) 165 500 zł dla zadania I.2. – „Muzyka wielu kultur – spotkanie ze słowiańską gwiazdą”,
  3) 18 500 zł dla zadania I.3. – „Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych”,
  4) 51 000 zł dla zadania I.4. – „Łęczyckie spotkania teatralne”,
  5) 11 000 zł dla zadania I.5. – „WIDOWISKO HISTORYCZNE – Bitwa o Tomaszów Mazowiecki styczeń 1945r.”,
  6) 24 850 zł dla zadania I.6. – „Ślady tamtych dni – piknik militarny w Wolborzu”,
  7) 125 700 zł dla zadania I.7. – „Taniec łączy pokolenia”,
  8) 71 100 zł dla zadania I.8. – „Janko Plastykant – poszukiwanie talentów plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców województwa”.
-      W ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie może być wykazywany).
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 28 lutego 2019 r. do godz. 16.00
-      do 05 marca 2019 r. należy złożyć w urzędzie podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      od kiedy można realizować zadania - od 01 czerwca 2019 r. (do 31 grudnia 2019 r.)

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: czwartek, 07 luty 2019
Pobierz załącznik:
Czytany 177 razy Osoba publikująca :  Bartłomiej Pielas
Data publikacji:  07.02.2019 - 10:44

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji