Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

„Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”  z zakresu przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym – „Rodzina w sieci” w 2021r.
 
Oferty należy składać w  elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia  06.04.2021 roku do godz.  23.59.59.
 
Do dnia 08.04.2021 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi  potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane
z  elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.  O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 

Pobierz załącznik:

Czytany 81 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  15.03.2021 - 09:04
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 15.03.2021 - 09:07