Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 285/21 z dnia 29 marca 2021 r. zmienił treść załącznika do Uchwały Nr 147/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 285/21 z dnia 29 marca 2021 r. zmienił treść załącznika do Uchwały Nr 147/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2024 – prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz powołania Komisji konkursowej.

Pobierz załącznik:

Czytany 336 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  31.03.2021 - 14:41