Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 466/21 z dnia 18.05.2021 r. został unieważniony czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 466/21 z dnia 18.05.2021 r. został unieważniony czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych: ,,Senioralne podróże małe i duże’’ ze względu na niespełnienie wymogów formalnych przez podmiot, który jako jedyny złożył w konkursie ofertę.
 
Czytany 194 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  21.05.2021 - 10:17