Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 466/21 z dnia 18 maja 2021 r. został unieważniony drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 466/21 z dnia 18 maja 2021 r. został unieważniony drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2021 roku. Tytuł zadania: Dzień Rodziny w gminie Bedlno, czyli integracja międzypokoleniowa.

Czytany 204 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  21.05.2021 - 10:17