Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 466/21 z dnia 18.05.2021 r. został unieważniony piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 466/21 z dnia 18.05.2021 r. został unieważniony piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Tytuł zadania: „Wycieczka do ZOO/Orientarium oraz Warsztaty Czekoladowe dla niepełnosprawnych i ich opiekunów z powiatu brzezińskiego”

Czytany 183 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  21.05.2021 - 10:21