Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 927/21 w dniu 5 października 2021 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 927/21 w dniu 5 października 2021 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 roku.

 

Załącznik do uchwały Nr 927/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 5 października 2021 r.

Czytany 124 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  11.10.2021 - 15:31