Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 364/22 z dnia 4 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 364/22 z dnia 4 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2022 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 364/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 maja 2022r.

Czytany 46 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  09.05.2022 - 07:09