Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 366/22 w dniu 4 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 366/22 w dniu 4 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu polityki społecznej na rok 2022.

Załączniki do uchwały Nr 366/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 maja 2022 r.

Czytany 45 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  09.05.2022 - 07:10