Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 368/22 z dnia 4 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 368/22 z dnia 4 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy   otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Tytuł zadania: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w walce z wykluczeniem cyfrowym.

Załącznik do uchwały Nr 368/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 maja 2022 r.

Czytany 45 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  09.05.2022 - 07:10