Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 452/22 w dniu 24 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 452/22 w dniu 24 maja 2022 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku

Załącznik do uchwały Nr 452/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2022 r.

Czytany 198 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  27.05.2022 - 09:19