Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 373/23 w dniu 9 maja 2023 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 373/23 w dniu 9 maja 2023 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 roku.

Pobierz załącznik:

Czytany 72 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  15.05.2023 - 09:26