Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 374/23 w dniu 9 maja 2023 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 374/23 w dniu 9 maja 2023 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2023 roku

Pobierz załącznik:

Czytany 71 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  15.05.2023 - 09:27