Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 376/23 w dniu 09 maja 2023 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 376/23 w dniu 09 maja 2023 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego "ŁÓDZKIE NA PLUS" na 2023 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2023 roku. Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację we wnioskowanej kwocie, które na etapie oceny formalnej zostały wezwane i dokonały jednokrotnego uzupełnienia nieprawidłowości i braków formalnych są zobowiązane do złożenia: - potwierdzenia złożenia poprawionej oferty wydrukowanego z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. Potwierdzenie złożenia poprawionej oferty powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, czyli do dnia 22 maja 2023 r. w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8.

Pobierz załącznik:

Czytany 180 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  15.05.2023 - 09:30