Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 690/23 z dnia 31 lipca 2023 roku rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 690/23 z dnia 31 lipca 2023 roku rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w 2023 roku.

W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferenci zobowiązani są do zaktualizowania oferty w następujących obszarach: kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz z odpowiednio skorygowanym planem i harmonogramem działań oraz syntetycznym opisem zadania (jeśli dotyczy). Zgodnie z zapisem punktu IV.35 ppkt 1.b) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, aktualizację należy złożyć w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2023 r., do godz. 16.00).

Wydruk potwierdzenie złożenia zaktualizowanej oferty należy złożyć w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w terminie 3 dni od złożenia w generatorze wniosków.

Pobierz załącznik:

Czytany 398 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  01.08.2023 - 11:46
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 01.08.2023 - 14:06